component()->render(LocalizationChooser::class) ?>
Вход
Leather Land

Замяна и връщане

Право на отказ

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.

За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми leatherland.bg за имената си, георграфския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора). 

ИЗТЕГЛИ ФОРМУЛЯРА ТУК

Право на рекламация

Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

  • констатирани липси;
  • дефекти на стоката;
  • неокомплектована стока;
  • несъответствие с поръчаната стока.

Рекламацията се предявява до 14 работни дни след получаване на стоката.

При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

  • възстановяване на заплатената сума;
  • заменяне на стоката с нова.

Връщане и замяна на закупена стока

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

  • Запазен добър търговски вид (стоката не е използвана, надраскана, повредена или захабена);
  • Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
  • Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
  • Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на клиента.